Logo
Menoo Legal

Termeni și condiții


 

1. Prezentare generală

Vă informăm că prezentul website aparține entității CRISPOSOFT SRL, societate cu răspundere limitată, cu sediul social în Romania, Dolj, Craiova, Str. Opanez nr.2A, având CUI 42752548 și fiind înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului sub numărul J16/1137/09.07.2020.

2. Definiții

În înțelesul și aplicarea prezentului document, următorii termeni vor avea sensul indicat după cum urmează:

Document înseamnă orice referire la prezentul document, la Politica de confidențialitate și la orice formular de comandă.
Politica de confidențialitate se referă la documentul ce cuprinde regulile privind protecția datelor cu caracter personal, în conformitate cu care sunt prelucrate datele dumneavoastră.
Dumneavoastră, al dumneavoastră, ale voastre se referă la persoana/persoanele care accesează aplicația și plasează o comandă, după caz, cu privire la orice produs sau serviciu oferit prin intermediul Platformei Menoo.
Noi, ale noastre și Menoo se referă la societatea CRISPOSOFT SRL, astfel cum a fost identificată la punctul 1 al prezentului document.
Produsele înseamnă orice gama de produse și servicii oferite de Comerciant care se pot comanda de Utilizator prin Platforma Menoo.
Serviciul sau Servicii înseamnă orice serviciu care se poate furniza și solicita prin intermediul Platformei transmiterea Comenzii către Comerciant.
Comerciant, Restaurant înseamnă o persoană juridică al cărei obiect de activitate îi permite prepararea și servirea de mâncăruri, băuturi, produse alimentare și nealimentare, cat și produse similare în cadrul propriului local public și care este înregistrat pe Platformă în vederea efectuării de comenzi de către Utilizator.
Personal, Chelner, Ospătar se referă la angajații Comercianților.
Platforma se referă la website-ul nostru https://menoo.eu sau la aplicațiile noastre mobile unde oferim bunurile și serviciile noastre.
Utilizator înseamnă orice persoană, fizică sau juridică, care își creează un cont în aplicația Menoo, în vederea plasării de Comenzi.
Comandă înseamnă o comandă plasată de un Utilizator către Comerciant prin intermediul Platformei cu privire la Produsul/Produsele selectat/e de Utilizator.
Livrare înseamnă aducerea produselor comandate de Utilizator la masa unde acesta se află de către Personalul Comerciantului în cauză.

3. Scopul aplicației

Aplicația Menoo permite utilizatorilor care își creează un cont să comande, cu respectarea acestor termeni și condiții, produse alimentare de la unul sau mai mulți dintre Comercianții prezentați pe platformă.

4. Domeniu de aplicare

Platforma poate fi utilizată în vederea plasării de comenzi numai de Utilizatorii care îndeplinesc cumulativ următoarele cerințe:

 • Completarea corectă a tuturor câmpurilor obligatorii ale formularului de înregistrare în care se solicită date cu caracter personal precum numărul de telefon și numele de utilizator.
 • Acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare.
 • Înregistrarea pe Platformă prin crearea unui cont de Utilizator.
 • Acești Termeni de utilizare și condiții contractuale sunt aplicabile doar Serviciului, astfel cum este definit la punctul 2 de mai sus. Aplicația Menoo nu este răspunzătoare de Produsele Comerciantului.


 

5. Acceptarea termenilor şi condițiilor

Accesul și utilizarea aplicației Menoo sunt supuse condițiilor de utilizare descrise în prezentul document și legislației aplicabile. Vă rugăm să parcurgeți cu atenție termenii și condițiile prezentate, întrucât accesând și utilizând Platforma, acceptați aceste condiții și luați la cunoștință că orice alte acorduri între Dumneavoastră și Menoo sunt înlocuite prin prevederile Termenilor de utilizare și condițiilor contractuale.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SAU NU ACCEPTAȚI, FĂRĂ LIMITĂRI, TERMENII DE UTILIZARE ȘI CONDIȚIILE CONTRACTUALE ALE PLATFORMEI, VĂ RUGĂM SĂ NU FOLOSIȚI PLATFORMA.

Termenii și condițiile, împreună cu Politica de confidențialitate, orice formular de plată și instrucțiunile de plată, constituie întregul acord între părți. Niciun alt termen exprimat sau implicit nu vor fi avute în vedere ca fiind parte a acestui Acord. În caz de conflict între termenii și condițiile contractuale și orice alți termeni sau alte prevederi de pe Platformă, prezentul document va prevala.

Dacă Utilizatorul furnizează informații false, inexacte sau incomplete, dacă Menoo consideră că există motive suficiente privind veridicitatea, exactitatea și caracterul complet al acestora, Menoo poate refuză accesul prezent sau viitor la Platformă sau utilizarea Platformei sau a oricărei părți a conținutului și/sau serviciilor acesteia.

Menoo nu poate garanta identitatea Utilizatorilor înregistrați și, prin urmare, nu poate fi trasă la răspundere pentru nicio utilizare a identității Utilizatorului de către orice terț neînregistrat.

6. Plasarea comenzii

Pe Platforma, produsele sunt publicate de către Comercianți sau de către echipa Menoo în numele acestora, conform informațiilor furnizate. Menoo nu va accepta nicio răspundere sau obligație pentru actualizarea disponibilității Produselor pe Platformă – solicitarea actualizãrilor intrând în totalitate în responsabilitatea Comercianților.

Pentru vizualizarea meniului, Clienții scanează codul QR de la masa unde aceștia se află. Menoo pune la dispoziție Comercianților câte un cod QR unic pentru fiecare masă înregistrată în Platformă. Sunteți de acord că veți plasa comenzi cu produsele unui Comerciant doar atunci când vă aflați în incinta localului acestuia.

Livrarea bunurilor și serviciilor achiziționate de pe Platformă sunt destinate numai consumului propriu, Utilizatorul garantând că bunurile achiziționate nu sunt pentru revânzare și acționând în calitate de cumpărător, în nume propriu și nu ca intermediar pentru o altă parte la primirea serviciilor.

Comerciantul poate folosi ingrediente și aditivi ale felurilor de mâncare și băuturilor care ar putea provoca alergii și intoleranțe. Dacă un Utilizator este alergic la orice ingrediente, recomandăm să contacteze personalul Comerciantului (prin intermediul opțiunii Cheamă chelnerul) pentru informații despre ingredientele folosite și alergenii prezenți, înainte de a plasa o Comandă.

Prin finalizarea Comenzii, confirmați că toate datele furnizate necesare procesului de comandă sunt corecte, complete și adevărate la data plasării Comenzii.

Orice comandă pe care o plasați este condiționată de disponibilitatea produselor, de capacitatea livrării și a Comerciantului.

În cazul în care Produsele comandate sunt disponibile, Comerciantul va accepta comanda. În caz contrar, veți fi anunțat de către Personalul Comerciantului.

Potrivit legislației in vigoare, băuturile alcoolice pot fi cumpărate doar de persoanele care au împlinit 18 ani. Este responsabilitatea Comerciantului de a verifica vârsta Utilizatorului și de a anula comanda în cazul în care aceasta conține produse interzise minorilor.

7. Anularea comenzii

În cazul în care doriți anularea unei comenzi, trebuie să anunțați verbal imediat Personalul Comerciantul în cauză. Puteți chema Personalul Comerciantului prin intermediul opțiunii Cheamă chelnerul.

8. Neangajarea răspunderii

Menoo nu își asumă responsabilitatea în cazul în care serviciile noastre nu sunt disponibile utilizatorilor pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive tehnice sau de altă natură. De asemenea, nu putem garanta întreaga funcționalitate, acuratețea și fiabilitatea Platformei și nu oferim nicio garanție, expresă sau implicită, în legătură cu îndeplinirea obiectivului sau corectitudinii.

Menoo își asistă clienții prin securizarea, coordonarea, gestionarea și comunicarea comenzilor între Dumneavoastră şi local. Nu avem nicio implicare în durata sau modul în care se vor desfăşura comenzile. În particular, nu acceptăm nicio răspundere pentru eventualele pierderi cauzate de dvs. pentru o organizație (personalul şi localurile) care modifică sau anulează comenzi pe care le-ați făcut.

Dumneavoastră va asumați responsabilitatea pentru rezultatele obținute în urma utilizării aplicației Menoo și pentru concluziile trase din această utilizare.

Clienții sub 18 ani nu vor folosi serviciile noastre pentru a comanda produse interzise minorilor (alcool, țigări etc.). Personalul localului este responsabil pentru a verifica vârsta clienților înainte de procesarea comenzilor făcute prin intermediul platformei noastre, care conțin produse interzise minorilor.

Toate garanțiile, declarațiile, condițiile și toți ceilalți termeni de orice natură implicați de lege sau de legea comună sunt excluse din prezentul contract, în măsura în care legea aplicabilă le permite.

9. Restricții privind utilizarea

Toate datele și materialele trimise site-ului, inclusiv detaliile contului dvs., trebuie:

 • să fie exacte (în cazul în care acestea afirmă fapte);
 • să fie ținute cu adevărat (în cazul în care acestea exprimă opinii);
 • să respecte legislația aplicabilă în Romania;
 • să nu conțină niciun material care să fie defăimător pentru orice persoană;
 • să nu conțină niciun material obscen, ofensator, ură sau inflamator;
 • să nu promoveze discriminarea pe motive de rasă, sex, religie, naționalitate, dizabilitate, orientare sexuală sau vârstă;
 • să nu încalce nici un drept de autor, o bază de date sau o marcă comercială a oricărei alte persoane; și nu este de natură să înșele sau să se implice în orice persoană.


 

Nu trebuie sa utilizati Menoo pentru:

 • a promova sau întreprinde orice activitate ilegală;
 • a amenința, a abuza sau a invada intimitatea altcuiva;
 • a provoca neplăcere sau inconveniente;
 • a crea comenzi false sau a induce în eroare în mod intenționat Personalul unui Comerciant prin interacțiunea dumneavoastră cu - aplicația;
 • a înțelege, a simula sau a replica modul în care Menoo interacționează cu servicii online;
 • a realiza acțiuni de hacking.


 

Încălcarea acestor restricții sau a oricăror altor condiții din acești termeni constituie o încălcare a acordului și poate conduce la întreprinderea de către Menoo a uneia sau mai multor acțiuni dintre următoarele:

 • retragerea imediată, temporară sau permanentă a dreptului dvs. de a utiliza Menoo;
 • proceduri legale împotriva dvs. pentru rambursarea tuturor costurilor pe baza unei despăgubiri (inclusiv, dar fără a se limita la costuri administrative și juridice rezonabile) rezultate din încălcare;
 • îndepartarea imediata, temporara sau permanenta a oricaror materiale încărcate de dvs. pe platforma;
 • continuarea acțiunii legale împotriva dvs. și divulgarea acestor informații autorităților de aplicare a legii, după cum considerăm în mod rezonabil ca este necesar sau fiind obligați sa facem acest lucru prin lege.


 

10. Proprietatea intelectuală

Toate textele, grafica, video, date, drepturile de autor, mărci comerciale și toate celelalte materiale ale drepturilor de proprietate intelectuală sau conținutul descrise pe platforma noastră și ca parte a serviciului nostru trebuie în orice moment să rămână în proprietatea exclusivă a Menoo. Conținutul Menoo vă este furnizat în scopul unic de a utiliza serviciile noastre și nu vă este permis să-l folosiți în alte scopuri decât în cele descrise în termenii de utilizare cu excepția cazului în care sunteți autorizați în scris de către noi pentru a face acest lucru. Orice altă utilizare a conținutului Menoo constituie o încălcare semnificativă a Termenilor de către Dumneavoastră.

Nu veți copia, afișa, modifica, crea lucrări derivate, publica, vinde, reproduce, distribui, exploata comercial, sub nicio formă de beneficiu sau profit Conținut sau orice informații din Menoo, software sau serviciul furnizat de Menoo și nici nu se va ajuta orice terță parte în acțiunile sau activitățile menționate mai sus. Dacă deveniți conștienți de astfel de acțiuni sau activități, sunteți de acord sa ne anunțați imediat.

11. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Te rugăm sa parcurgi Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, care face parte din prezentul Document.

12. Revizuiri ale Termenilor și Condițiilor

Menoo poate, în orice moment și fără notificare prealabilă, să revizuiască acești Termeni de utilizare și condiții contractuale.

Utilizatorul Platformei trebuie să citească cu atenție Termenii de utilizare și condițiile contractuale și să respecte oricare și toate aceste revizuiri, motiv pentru care va trebui să vizitați aceasta pagină a site-ului nostru înainte de plasarea unei comenzi, pentru a lua cunoștință de versiunea la zi a Termenilor și Condițiilor.

13. Legislație aplicabilă și Jurisdicție

Prevederile prezentului document, condițiile și restricțiile stabilite prin acesta sunt guvernate de legea Română. Instanțele competente din România vor avea jurisdicție exclusivă asupra oricăror și tuturor disputelor ce vor apărea din sau se vor referi la sau vor fi în legătură cu prevederile Termenilor de utilizare și/sau Conținutul site-ului sau în cazul disputelor în care acești Termeni de utilizare și/sau acest site vor fi considerate fapte relevante pentru astfel de dispute.